Loading...
İşin Adı :

Kralkızı Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Kanal Yapımı İşi

İş Veren :

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İşin Tanımı :

04.10.2017’ de sözleşmesi imzalanan projede, Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapım İşi kapsamında brüt 239 650 da tarım arazisinin sulanması için Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalından alınan suyun, 5437.86 m uzunluğundaki İletim kanalı vasıtası ile P3-P4 Pompa istasyonuna ulaştırılması ve buradan 71350.05 m uzunluğundaki P3 Ana kanalına su temini sağlanacaktır.

Kralkızı Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Kanal Yapımı İşi